ACK

ANARCHISTYCZNY CZARNY KRZYŻ (ACK) jest międzynarodową siecią grup anarchistycznych i pojedynczych osób, pomagających osobom uwięzionym i represjonowanym za anty-autorytarne przekonania i działalność społeczno-polityczną. Stanowi wyraz naszej wspólnej solidarności, jest inicjatywą zupełnie oddolną. ACK organizuje pomoc prawną i materialną, zapewnia obieg informacji oraz prowadzi kampanie na rzecz uwolnienia uwięzionych i zaprzestania represji.

W Polsce początki działalności przypadają na koniec lat 80.
Wsparcie ze strony ACK to pomoc w poszukiwaniu adwokata, pomoc finansowa, nagłaśnianie aresztowania – demonstracje, konferencje prasowe, petycje, poręczenia, porady. ACK oprócz bezpośredniej pomocy osobom uwięzionym i represjonowanym, prowadzi także działalność edukacyjną, dotyczącą m.in. uprawnień policji podczas zatrzymań, rewizji etc. Informujemy także o sposobach postępowania i prawach przysługujących podczas kontaktów z policją czy sądami.

www.ack.most.org.pl

ACK Warszawa: ack.waw [at] riseup [.] net