Spotkania i warsztaty

Poniżej przedstawiamy opisy spotkań i warsztatów przygotowywanych w ramach 5. Dni Antywięziennych. Wszystkie wydarzenia odbywają się na ADA Puławska (ul. Puławska 37)

Zobacz pełen program 5. Dni Antywięziennych

***  PIĄTEK, 26 października  ***

19:30
Wieczór solidarnosciowy z anarchistami i antyfaszystami w Rosji
ниже по-русски

W przeddzień wyborów prezydenckich i mistrzostw świata w piłce nożnej w Rosji zaczęły się represje w stosunku do antyfaszystów i anarchistów. Tak zwana sprawa “Sieci” – to jaskrawy przykład współczesnych represji w Federacji Rosyjskiej – tortury, podrzucona broń i narkotyki, toporna propaganda w mediach, zastraszanie rodzin, ciężki kaliber artykułów z kodeksu karnego bez realnych “przestępstw”, a poza tym utrudnianie solidaryzowania się z aresztowanymi.

Podczas wydarzenia dowiecie się o sprawie “Sieci”, będziecie mogli zadać pytania, będzie mowa o towarzyszących tej sprawie represjach i sytuacji politycznej we współczesnej Rosji. Dla osób, które już słyszały o sprawie “Sieci”: będziecie mogli dowiedzieć się jak aktualnie rozwijają się wydarzenia.

Solidarność nie ma granic
FSB – główny terrorysta

prezentacja w języku rosyjskim z tłumaczeniem na polski

Вечер солидарности с анархистами и антифашистами в России

В преддверии президентских выборов и чемпионата мира по футболу в России начались преследования антифашистов и анархистов. Так называемое дело “Сети” – это яркий пример современных репрессий в РФ – пытки, подброшенные оружие и наркотики, топорная пропаганда СМИ, запугивание родственников, тяжкие уголовные статьи без реальных “преступлений”, а так же подавление солидарности с арестованными.

Во время вечера вы сможете узнать и задать вопросы о деле “Сети”, сопутствующих репрессиях и политической ситуации в современной России.

презентация на русском с переводом на польский

Солидарность не знает границ
ФСБ — главный террорист

___

***  SOBOTA, 27 października  ***

15:00
warsztat “O co chodzi z kulturą bezpieczeństwa?” – od początku XXI wieku w europie zauważalnie wzrosła skala represji i inwigilacji wymierzonych w aktywistki i aktywistów. Podczas spotkania podamy przykłady największych operacji policyjnych i przybliżymy ideę kultury bezpieczeństwa. Nie planujemy nikogo straszyć, pokażemy natomiast, że zmiana już choćby kilku zachowań może zminimalizować potencjalne zagrożenie

17:00
prezentacja: Anarchist Defence Fund. Anarchist Defence Fund (A-Fund) to międzynarodowy projekt, który zapewnia pomoc finansową anarchist.k.om mierzącym się z represjami, procesami, uwięzieniem lub znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej z uwagi na prowadzoną działalność polityczną i/lub poglądy. Przyjdź na prezentację i dowiedz się o nich więcej!

Презентация International Anarchist Defense Fund

А-Фонд – международный проект, предоставляющий финансовую помощь
репрессированным анархистам и сочувствующим. Эта структура создана в
дополнение к существующим сетям солидарности, и во многом от них
отличается процессом распределения средств. Приходите узнать о том, как
можно стать частью фонда, получить помощь, услышать о проблемах и
способах помощи в развитии проекта.

17:30
Alternatywny wymiar sprawiedliwości – prezentacja doświadczeń z projektu edukacyjnego “AntyUniwersytet” w Mińsku (Białoruś). W ciągu dwóch lat grupa mińskich anarchistów i anarchistek, podczas zamkniętych warsztatów studiowała krytykę współczesnego wymiaru sprawiedliwości, doświadczenia samorządnych społeczności, istniejące już alternatywne systemy wymierzania sprawiedliwości oraz opinie różnych anarchistów/ek w tym temacie. Wypracowana została własna alternatywa wobec wymiaru sprawiedliwości, którą jesteśmy gotowi się z wami podzielić i usłyszeć konstruktywną krytykę. Na prezentacji dowiecie się jak prowadzony był kurs edukacyjny, a także przedstawiony zostanie wymyślony system praworządności. Będziecie mogli/ły zadać pytania i podzielić się swoimi doświadczeniami.

Презентация “Опыт создания альтернативной системы правосудия в минском
анархистском образовательном проекте “АнтиУниверситет”

На протяжении 2 лет группа минских анархистов в закрытом формате изучала
критику современной системы правосудия, опыт самоуправляющихся
сообществ, уже существующие альтернативные системы правосудия и мнение
других анархистов на эту тему. Продуктом этой работы стала наша
собственная альтернативная система правосудия, которой мы готовы с вами
поделиться и получить конструктивную критику. На презентации вы узнаете
о ходе курса, а также получите представление о придуманной системе,
сможете задать вопросы и поделиться собственным опытом.

___

***  NIEDZIELA, 28 października  ***

14:30
Warsztat Libertarian Justice

Anarchiści i anarchistki zawsze występowaly przeciwko państwowemu wymiarowi sprawiedliwości we wszystkich jego przejawach. Otwarcie poddają pod wątpliwość system prawny i policję, łącząc je z organami represji. Anarchistyczne wydania internetowe czy papierowe wzywają do podpalenia więzień, powieszenia glin i olewania prawa. Na tym warsztacie postaramy się ocenić, na ile świadomie wzywamy do zniszczenia istniejącego wymiaru sprawiedliwości i czy wyobrażamy sobie jak mogłaby wyglądać alternatywa. Możemy mówić ile chcemy o tym, że gdy będzie anarchia, prawie w ogóle nie będzie sytuacji naruszenia przyjętych zasad społecznych, ale co robić z osobami, które jednak je naruszają? Jaki mieć stosunek do kary śmierci? Czy warto izolować osoby naruszające przyjęte zasady społeczne? Jakie rodzaje kar są dopuszczalne, a z jakich powinniśmy zrezygnować? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas warsztatu.

Warsztat przeznaczony dla grupy nie większej niż 15 osób, dlatego obowiązują zapisy. Żeby się zapisać wyślij mail na ack.waw [@] riseup.net, napisz, że będziesz uczestniczyć i napisz jak cię nazywać (imię/ksywka)
Czas trwania: 3 godziny
Język warsztatu rosyjski lub angielski (plus tłumaczenie na polski)
Ilość uczestników: 6-15 osób

Воркшоп “Либертарное правосудие”

Анархисты всегда выступали против государственного правосудия во всех
проявлениях. Анархисты открыто подвергают сомнению законы и полицию,
ассоциируя ее с репрессивными органами. Интернет и печатные издания
анархистов пестрят призывами сжечь тюрьмы, повесить копов и ложить на
закон. Данный воркшоп призван оценить, насколько осознанно мы призываем
к уничтожению существующей системы правосудия, и есть ли у нас понимание
того, как могла бы выглядеть альтернатива. Мы можем сколько угодно
заявлять о том, что при анархии преступлений почти не будет, но что
делать с теми, кто все же их совершает? Как относиться к смертной казни?
Стоит ли изолировать преступников? Какие виды наказания приемлемы, а от
каких стоит отказаться? На эти и другие вопросы попробуем ответить на
воркшопе.
Длительность – 3 часа, число участников – от 6 до 15 чел. Язык – русский
или английский.

Zobacz pełen program 5. Dni Antywięziennych