O co chodzi?

24-25 PAŹDZIERNIKA, WARSZAWA

Już siódmy rok z rzędu zapraszamy was na Dni Antywięzienne! W tym roku odbędą się w Cafe Kryzys na skłocie Syrena w Warszawie. Zbieramy fundusze na wsparcie dla Anarchistycznego Czarnego Krzyża w białorusi oraz dla funduszu akcyjnego, który stworzyli białoruscy anarchiści i anarchistki.

Dlaczego dni antywięzienne?

Temat więziennictwa w dalszym ciągu traktowany jest jak społeczne tabu, a portrety ludzi za murami przedstawia się zwykle w najczarniejszych barwach. Jednocześnie władza stosuje politykę strachu, aby udowadniać potrzebę wprowadzania coraz bardziej restrykcyjnych praw uderzających we wszystkie osoby, które sprzeciwiają się jej autorytarnym zapędom.
W europie zachodniej i stanach zjednoczonych kampanie antywięzienne naturalnie łączą się z walką społeczną w innych sferach: walką o prawa pracownicze, przeciwko zawłaszczaniu ziemi i eliminowaniu drobnych rolników, wspieraniem migrantów, ochroną środowiska, prawem do mieszkania, i wielu innych. W polsce ten temat, o ile w ogóle istnieje, raczej raczkuje niż zbiera żniwa.
W 2020 roku mieliśmy do czynienia z widocznym wzrostem przemocy policyjnej i represji w polsce, które uderzyły przede wszystkim w społeczność lgbtq+.
Obserwujemy też to co się dzieje w białorusi, rozmiar represji i przemocy ze strony aparatu państwa jest ogromny, a w więzieniach i aresztach brakuje miejsc, bo są zapełniane osobami, które sprzeciwiają się reżimowi.
Represje dotykają nas coraz częściej.
Aby z nimi walczyć musimy łączyć siły.
Dopóki one nie są wolne, nikt nie jest wolny.
Wspieraj lokalną grupę ACK.
Dołącz do nas podczas Dni Antywięziennych!

 

24-25  października
Warszawa, Skłot Syrena (Wilcza 30)
www.przeciwkowiezieniom.noblogs.org
www.ack.most.org.pl

___

 

* Anarchistyczny Czarny Krzyż (ACK) to międzynarodowa sieć grup anarchistycznych i indywidualnych osób zaangażowanych w działania solidarnościowe z uwięzionymi, oraz w szerszą walkę przeciwko represjom.Wsparcie uwięzionychJako ACK wspieramy rewolucjonistki, anarchistów i wszystkie osoby złapane w pułapkę systemu więziennego. Wspieramy i nagłaśniamy wszelkie wysiłki samoorganizacji i oporu, jakich podejmują się uwięzione i uwięzieni. Staramy się być dla nich oparciem poprzez akcje pisania listów, odwiedziny, organizowanie pomocy prawnej, materialnej i finansowej. Organizujemy demonstracje, kampanie solidarnościowe i informacyjne, domagamy się ich uwolnienia. Wydajemy także publikacje i biuletyny, w których opisujemy nie tylko indywidualne historie i represje, ale informujemy również o realiach systemu penitencjarnego i problemach całego systemu klasowego, który tworzy więzienia i więźniów. Wielu i wiele z nas angażuje się we wspracie emocjonalne uwięzionych i osób doświadczających represji. Wierzymy, że naszą bronią jest przyjaźń i solidarność. We wszystkich naszych działaniach obecne jest pragnienie nawiązania trwałego połączenia pomiędzy osobami “na zewnątrz” i tymi “w środku”.

www.ack.most.org.pl

www.przeciwkowiezieniom.noblogs.org

Twitter: @CzarnyKrzyz

mail: ack.waw@riseup.net