Jak możesz się włączyć?

Anarchistyczny Czarny Krzyż to sieć nieformalnych i oddolnie zorganizowanych grup, nie potrzebujesz więc żadnych pozwoleń, pieczątek czy legitymacji. Każdy/a może włączyć się w te działania, stworzyć nową grupę, wesprzeć którąś z już istniejących lub działać samodzielnie. Wiele zależy od tego w jakim stopniu chcesz się zaangażować, i który obszar walki jest ci najbliższy. Jak możesz się włączyć? Jest na to wiele sposobów, poniżej wypisujemy tylko kilka z nich:

  • Pisanie listów do uwięzionych. Każdego dnia aktualizowane są listy osób uwięzionych. Na stronach poszczególnych grup ACK znajdziesz setki adresów do anarchistycznych więźniów i więźniarek z całego świata. Najprostszą i jednocześnie bardzo istotną formą wspierania osób uwięzionych jest waśnie pisanie listów. Możesz pisać je sam/a lub zorganizować akcje pisania listów w swoim mieście.
  • Zbiórka książek. Jest to również w miarę prosta forma aktywności. Jedyną komplikacją jest fakt, że aby przekazać książki do zakładu karnego musisz być związany/a z jakąś formalną organizacją. Na całym świecie istnieją specjalnie kolektywy i grupy, które zawiązały się właśnie w celu gromadzenia tych bardziej ambitnych, czy politycznych książek i wysyłania ich do zakładów karnych i aresztów śledczych. Jest to istotne ponieważ dzięki dobrej literaturze osadzeni i osadzone dostają szansę na wewnętrzny rozwój i pogłębianie wiedzy.
  • Pomoc w zbieraniu funduszy. Wiele osób mierzących się z represjami lub groźbą więzienia potrzebuje wsparcia finansowego, aby zapewnić sobie pomoc prawną. Pieniądze potrzebne są także aby dbać o ich lepsze warunki w momencie osadzenia w więzieniu. Nierzadko zdarza się również, że wsparcia finansowego potrzebują rodziny uwięzionych, których sytuacja materialna znacznie pogarsza się w momencie odizolowania ich bliskiej osoby. Fundusze gromadzone są także w celu prowadzenia kampanii solidarnościowych, publikowania materiałów, organizowania demonstracji, itp. Możesz w tym pomóc biorąc udział w benefitach lub organizując je.
  • Włącz się w prowadzone kampanie! Na całym świecie prowadzonych jest wiele kapanii solidarnościowych, antyrepresyjnych, informacyjnych, itd. O wielu informujemy na stronie ack.most.org.pl, więcej informacji znajdziesz też na stronach internetowych innych grup ACK.
  • Pomóż w tłumaczeniu artykułów i materiałów. Jeśli znasz jakiś język obcy i chciałbyś/chciałabyś spróbować sił w tłumaczeniu, jest to bardzo dobra okazja. Każdego dnia pojawia się wiele ważnych informacji i materiałów, a nie wszystkie jesteśmy w stanie na bieżąco tłumaczyć, dlatego wsparcie w tym obszarze jest bardzo ważne.
  • Dziel się informacjami. Kolejną formą zaangażowania jest szerzenie informacji o narastających represjach i potrzebach osób uwięzionych. Możesz wykorzystywać do tego nowe media, tworzyć własne kanały, publikować gazetki i ziny. Im szerzej i dalej dotrzemy z naszym komunikatem, im więcej osób dowie się o naszym przesłaniu i sytuacji osób uwięzionych, tym więcej będziemy w stanie zdziałać.
  • Załóż grupę ACK lub dołącz do już istniejącej!