O co chodzi z kulturą bezpieczeństwa?

 O co chodzi z kulturą bezpieczeństwa?

Tłumaczenie broszury zatytułowanej “What is security culture?” opublikowanej przez kolektyw CrimethInc.

Zdecydowaliśmy się na przedruk tego tekstu z kilku powodów…

Raz, że od kilkunastu lat w europie zachodniej, a od kilku w polsce mnożą się infomacje o inwigilacji ruchów wolnościowych/anarchistycznych/radykalnych/jakkolwiek je nazwiemy przez służby specjalne. W efekcie tej inwigilacji coraz większej liczbie osób stawiane są poważne zarzuty.

Dwa – broszura ta skupia się na ogólnych założeniach, których przepracowanie jest niezbędne przy budowaniu bezpiecznych struktur stawiania oporu.

I na koniec, ponieważ mamy nadzieję przekonać coraz to większą grupę osob do zdobywania wiedzy z zakresu kultury bezpieczeństwa – zarówno w kontekście teoretycznym, jak i praktycznym (np. bezpieczeństwo w sieci, szyfrowanie danych, itp).

Zachęcamy – zapoznaj się z tą broszurą, podziel się nią, wdrażaj te założenia w życie, rozmawiaj o tym z osobami, które jeszcze nie są zaznajomione z tematem. Przede wszystkim jednak – potraktuj zagadnienia kultury bezpieczeństwa poważnie.

Walka przeciwko władzy i opresji zawsze wymaga myślenia o ryzyku, jakie za sobą niesie. To kwestia odpowiedzialności każdej i każdego z nas.