Prawa antywolnościowe. Siła państwa wymierzona w ciebie

Prawa antywolnościowe

Od 2015 roku rządy wprowadzają kolejne prawa wymierzone w społeczeństwo. Promując jednocześnie państwową przemoc, wzmacniając ruchy nacjonalistyczne i propaństwowe. Nowe przepisy wymierzone są w wolność zgromadzeń i protestów oraz wolność poglądów oraz prywatności, a także mają na celu terroryzowanie i kryminalizowanie ludzi walczących o sprawiedliwość społeczną, równość i wolność czyli wszystkich tych, którzy mogą stanąć na drodze dominacj i państwa nad życiem jednostki.

Celem tej broszury jest uświadomienie tobie jak bardzo wprowadzone od 2016 roku ustawy; „inwigilacyjna”, „antyterrorystyczna” i „o zgromadzeniach” czynią nas podatnymi na przemoc i kontrolę ze strony państwa. Nie jest to tekst skierowany przeciwko jakiemuś konkretnemu rządowi. Fakt, że większoś opisanych tu praw weszła w życie za rządów PiS nie powinien przysłaniać tego, że represyjne ustawy były wprowadzane (lub pojawiały się próby ich wprowadzania) także za poprzednich rządów. Ustawa o zgromadzeniach, poszerzenie uprawnień NIK- u, niesławna ACTA, poszerzenie uprawnień policj oraz próby zmuszania do współpracy przez ABW i szereg szykan, które spotykały aktywistów – to wszystko miało miejsce już za poprzednich rządów PO- PSL. Logika systemu jest nieubłagana i to ona powinna podlegać krytyce, a nie różne szyldy kryjące te same zakłamane mordy.

Rządowe represje przybierają na sile. W ciągu ostatnich dwóch lat miał miejsce szereg wydarzeń takich jak prowokacje policji i ABW, wzbierająca fala przemocy na tle rasistowskim, mnożące się przypadki dogłębnej inwigilacj i ze względu na kolor skóry lub
poglądy czy mnogość odwołanych lub przerwanych przez policję pikiet, a także represje jakie dotknęły uczestników tych wydarzeń. Nie możemy tego ignorować ani banalizować. To dotyczy Ciebie, to dotyczy każdej i każdego z nas. Dlatego tak ważne jest by rozpoznać i zrozumieć to, co się dzieje, że w “bezpiecznym” państwie nikt tak naprawdę nie jest bezpiecznym. Że największym terrorystą jest własnie rząd. Musimy nauczyć się jak sami możemy zabezpieczyć się przed państwowym terrorem by tym skuteczniej
uderzać w kapitalistyczny system.